Hľadáme Talenty 2014

thumbnail

Slovenský paralympijský výbor uskutočnil v areáli SKI-TMG REMATA kemp pod názvom Hladáme Talenty 2014 pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež.

Viac informácii o kempoch nájdete na stránke www.spv.sk